Articles in Category: Bandérium pályázatok

Művészetek Hete című pályázat

on péntek, 11 március 2022. Posted in Bandérium pályázatok

A Művészetek Hete a Közösségi programok, táborok, szolgáltatások támogatása c. Felhívásban hangsúlyozott sokféleségnek, a helyi kezdeményezések számszerűen is magas aktivitására alapozva olyan fesztivál jellegű program volt, amely elsősorban a helyi intézmények, szervezetek tudására, ismereteire alapozva mutatta be Kiskunhalas művészeti közösségi értékeit 2021.06.14-18 között.


A projekt közvetlen haszonélvezői a helyi közösségek, elsősorban a kevés bemutatkozási lehetőséghez jutó mikroközösségek tagjai és hozzátartozóik, illetve a fesztiválszerű programsorozatot látogató kiskunhalasi polgárok voltak, akik a megszokott kulturális intézményi rendezvények kereteit túllépő, a kisebb közösségeket, művészeket is felkaroló produkciók részesei lehettek. A fiatalokat, családosokat és az aktív időseket is egyaránt megcélozta a rendezvénysorozat.


A kiskunhalasi helyi közösségek bemutatkozására lehetőséget adó pünkösdi egyhetes, fesztivál jellegű a városi szintű közösségi együttműködés megerősítését kívánó fesztiválszerű rendezvény lehetőséget ad új helyi szereplők bemutatkozására, felfedezésére, a „tehetségkutató” jelleg a következő években várhatóan erősödni tud.

Akadálymentesített weboldal

on péntek, 05 június 2020. Posted in Bandérium pályázatok

Akadálymentesített weboldal

A Lovas és Szabadidő Központ mint a weboldal üzemeltetője, elkötelezett, hogy mindenki számára elérhetővé tegyelovasbazis.hu weboldalát.

A weboldal célja, hogy megfeleljen a W3C által létrehozott Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) szabványának.

A weboldalon belül mindenhol elérjük a WCAG szabvány szerinti AA azaz a (két A) szintet. Törekszünk ezen iránymutatások betartására, hogy az internetet könnyebben elérhetővé tegyük a “fogyatékkal élő” felhasználók számára.

Az akadálymentesítősről szóló néhány fejezetet a W3C Magyar Iroda teljes cikkében elérhető ezen a linken:
http://www.w3c.hu/szolgaltatasok/miertkellakadalymentesiteni.html

Miért kell akadálymentesíteni?

Az akadálymentesítés az informatikában hasonló jelentéssel bír, mint az építészetben. Egy akadálymentes épületbe be lehet menni kerekesszékkel, a falon található feliratok Braille írással is oda vannak írva és egy alacsony ember is meg tudja nyomni a lift gombjait. Egy akadálymentes honlap úgyszintén úgy van kialakítva, hogy mindenki jól tudja használni, függetlenül attól, hogy milyen fogyatékossága, betegsége van, milyen eszközt használ a böngészésre, mennyire ért az informatikához, vagy, hogy milyen korú.

Egy honlap vagy számítógépes program használata nem csak egy mozgássérült, vak vagy siket embernek jelenthet gondot, hanem például annak is, aki csak éppen ismerkedik a technológiával, aki nem rendelkezik a legmodernebb felszereléssel, esetleg mobiltelefonját használja böngészésre, vagy csak egyszerűen fáradt és nem tud annyira koncentrálni.

Informatikai szempontból sokkal több „fogyatékos” személy van, mint a szó eredeti értelmében, ezért is nevezzük őket inkább hátrányos helyzetűnek. Az alábbi felsorolás a hátrányos helyzetűekről nem teljes, de jól szemlélteti, hogy bárki könnyen valamelyik csoport részévé válhat:

  1. Vizuális: vak-, gyengénlátó-, képernyős munkahelyen munkája során képernyőt használó, színvak-, színtévesztő-, epilepsziás-, monokróm eszközt, rossz kontrasztú képernyőt vagy mobiltelefont használó emberek
  2. Auditív: hallássérült-, hangszóróval nem rendelkező gépen, hangos helyen vagy egy légterű irodában dolgozó felhasználók
  3. Mozgási: mozgássérült-, Alzheimer-kóros-, kézsérülés, ínhüvelygyulladás miatt átmenetileg korlátozott, csak billentyűt vagy csak egeret használó felhasználók
  4. Kognitív: értelmileg akadályozott-, informatika területén járatlan felhasználók, idősek, gyerekek, más kultúrkörből származó vagy a honlap nyelvét idegen nyelvként beszélő emberek
  5. Hardver: mobil eszközön dolgozók, régi elavult hardvert használók, különböző régebbi verziójú, vagy nagyon új böngészőt használó emberek

A fenti listában az emberek egy szűk csoportja marad csak említés nélkül, ők azok, akiknek nincsen szükségük legalább valamilyen szinten akadálymentes honlapra: a 15-50 éves, ép és egészséges, jó minőségű monitorral rendelkező, modern asztali számítógépet használó, gyors internet-kapcsolattal rendelkező, jól képzett, rendszeresen internetező emberek. Ez láthatóan egy elég szűk rétege a társadalomnak, ami jól érzékelteti az akadálymentesség szükségességét.

Esélyegyenlőségi törvény

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról kimonja, hogy:

II. Fejezet – A fogyatékos személyt megillető jogok

Környezet
5.§ (1) A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.

Kommunikáció
6.§ (1) A fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőinek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.
(2) Hozzáférhető az információ akkor, ha azt a fogyatékos személy érzékelheti és az biztosítja számára a megfelelő értelmezés lehetőségét.
7.§ A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás felvételeit.

Huszárhagyományok népszerűsítése pályázat

on csütörtök, 04 június 2020. Posted in Bandérium pályázatok

Huszárhagyományok népszerűsítése pályázat

 

Infoblokk Széchenyi 2020 ESZA

 

Kedvezményezett neve: Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület

Projekt címe: A lovas és hagyományőrző helyi közösségek társadalmi szerepvállalásának és aktivitásának erősítése a huszárhagyományok ápolásában és népszerűsítésében

Vissza nem térítendő támogatás összege: 18,43 millió Forint.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Az Egyesület (E) 1999-től bejegyzett, megfelel a jogosultsági feltételeknek, közhasznú. Alapszabályban is rögzített célja a XVIII.sz. jászkun huszárhagyományok, huszáréletmód felkutatatása,ápolása,népszerűsítése, a Redemptios Jászkun Huszárezred hagyományainak megőrzése, huszárképességek fejlesztése,oktatása, ezekre való nevelés. A cél illeszkedik az Alapszabály szerinti célhoz: közvetlen projektcél a huszárhagyományok népszerűsítése, alapvetően a két kapcsolódó, nem formalizált, létrehozandó kisközösségben. A közelmúltban megnőtt a szabadidős lovasok tábora, akik csatlakozni kívánnak valamely tematikus, szervezett csoporthoz. Ebből a szélesedő bázisból kívánja a Bandérium a huszárhagyományok iránt érdeklődőket (fiatalokat) elérni és közösségbe szervezni. Különösen, mivel az Egyesület tagjai,támogatói között olyan „nagy öregek” is vannak,mint Varró József Alezredes olimpikon,Tuska Pál ny.határőr őrnagy, lovas szakedző, olimpikon, MOB tag. Így lehetőség nyílik a generációk közötti együttműködésre, a tudás, tapasztalat átadására. A tervezett tevékenységekkel a „lovas közelség” és részvétel elérhető lesz a hátrányosabb helyzetben lévő fiatalok és idősek számára is. Emellett igény jelentkezett a tevékenység kiterjesztésére a hagyományőrzésben tevékeny részt vállalni szándékozó, nem lovas helyi közösségrEgyesület Az Egyesület rendelkezik a cél eléréséhez szükséges szakmai tapasztalattal: számos rendezvényt szervez és részt vesz azokon: Hagyományápoló felvonulások, „Határjárás”, huszáravatás, Hagyományőrző Huszártábor, Nyár Búcsúztató Regruta Verseny, Zászlófelvonás, stb. Rendelkezik a cél eléréséhez szükséges humán erőforrással: 17 tagja és 20 regruta (pártoló t.) van, ebből 23 fő 14-35 éves fiatal, 4 fő a 60 év feletti. A szakmai vezető az Egyesület elnöke,Rózsahegyi Róbert lovas sportedző. A Bandérium parancsnoka Waclawczyk Dariusz huszár őrnagy. A szakmai munkát min.10-15 önkéntes segíti, köztük megtalálhatók, akik alkalmasak a két létrehozandó kisközösség koordinálására. Az Egyesület tevékenységét a Hirling József Lovaspark területén végzi, amely Kiskunhalas Önkorm. tulajdonában és további szervezetek üzemeltetésében van. Területe kb. 4 ha, találhatók rajta istállók, fedeles lovarda, lovaspályák, illetve szabad terület, alkalmas lovas és egyéb rendezvények lebonyolítására. Az Egyesület folyamatosan bérel 5-8 bokszot, egyéb ingatlan/eszköz bérlése esetileg lehetséges. Az Egyesület tulajdona közel húsz éves huszárruhák, 3 ló és kis értékű tárgyi eszközök. A projektre biztosított felsőfokú végzettségű projektmenedzser és pénzügyi vezető. Tervezett az „A” és a „C” tev. megvalósítása. A toborzás, események lebonyolítása, a csatlakozók körének bővítése nem lehetséges megfelelő felszerelés nélkül, így 8 db huszár lovas felszerelés – nyereg, kantár - és 5 db huszár kard beszerzése tervezett („A” választható). Emellett szükséges a rendezvényekhez hangosítás beszerzésEgyesület A Bandérium a lovas pályát, fedeles lovardát, akadályokat bérleti jogviszonyban tudja igénybe venni. Ezért „C” választott tev. csoporton belül a projekt megval.hoz nélkülözhetetlen eszközök bérlése tervezett. A 2 aktív regisztrációval rendelkező kisközösség létrehozása teljesül. A célok illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a jogszabályokhoz, felhíváshoz. A szakmai tartalom magában hordozza a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását, a társadalmi összetartás erősítését, a civil társadalom megerősítését. A közvetlen célcsoport a pályázati felhíváshoz illeszkedően a kiskunhalasi és a Kkhalasi Járásban (kevésbé fejlett r.) élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év felettiek, akiknek életminősége ezáltal javul. A célcsoportok elérése a toborzás és a Cselekvési Terv szerint történik. A célcsoport illeszkedik a helyi igényekhez. Az Egyesület stratégiája egy olyan széles közösségi bázis kiépítése, amely egyrészt a tagjait, támogatóit, másrészt az érdeklődő közönségét képezheti a Bandériumnak, ill. a „nagy öregek” átadhassák tudásukat a fiataloknak. A tevékenységek ehhez illeszkednek. Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységeket és ütemezésüket részletesen a mellékletként csatolt Projekt Bemutatás és Cselekvési Terv tartalmazza. Toborzás, önképzés történik. A tervezett tevékenységek mind hozzájárulnak a számszerűsíthető eredményekhez. A CsT 51 db e/r/p-t tartalmaz, 7530 találkozással. Infokommunikációs akadálymentesítés tervezett. Az Egyesület vállalja esélyegyenlőségi képzés tartását. 7.2. A projekt az 5000 találkozás helyett 7530, vagyis 50 %-kal magasabb értéket vállal. 7.4. 6 db szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást tematikus célterületekhez illeszkedően, a megállapodások csatolva. 7.6. Szerepelünk a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásában.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00603

2021