Huszárhagyományok népszerűsítése pályázat

on csütörtök, 04 június 2020. Posted in Bandérium pályázatok

Huszárhagyományok népszerűsítése pályázat

 

Infoblokk Széchenyi 2020 ESZA

 

Kedvezményezett neve: Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület

Projekt címe: A lovas és hagyományőrző helyi közösségek társadalmi szerepvállalásának és aktivitásának erősítése a huszárhagyományok ápolásában és népszerűsítésében

Vissza nem térítendő támogatás összege: 18,43 millió Forint.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Az Egyesület (E) 1999-től bejegyzett, megfelel a jogosultsági feltételeknek, közhasznú. Alapszabályban is rögzített célja a XVIII.sz. jászkun huszárhagyományok, huszáréletmód felkutatatása,ápolása,népszerűsítése, a Redemptios Jászkun Huszárezred hagyományainak megőrzése, huszárképességek fejlesztése,oktatása, ezekre való nevelés. A cél illeszkedik az Alapszabály szerinti célhoz: közvetlen projektcél a huszárhagyományok népszerűsítése, alapvetően a két kapcsolódó, nem formalizált, létrehozandó kisközösségben. A közelmúltban megnőtt a szabadidős lovasok tábora, akik csatlakozni kívánnak valamely tematikus, szervezett csoporthoz. Ebből a szélesedő bázisból kívánja a Bandérium a huszárhagyományok iránt érdeklődőket (fiatalokat) elérni és közösségbe szervezni. Különösen, mivel az Egyesület tagjai,támogatói között olyan „nagy öregek” is vannak,mint Varró József Alezredes olimpikon,Tuska Pál ny.határőr őrnagy, lovas szakedző, olimpikon, MOB tag. Így lehetőség nyílik a generációk közötti együttműködésre, a tudás, tapasztalat átadására. A tervezett tevékenységekkel a „lovas közelség” és részvétel elérhető lesz a hátrányosabb helyzetben lévő fiatalok és idősek számára is. Emellett igény jelentkezett a tevékenység kiterjesztésére a hagyományőrzésben tevékeny részt vállalni szándékozó, nem lovas helyi közösségrEgyesület Az Egyesület rendelkezik a cél eléréséhez szükséges szakmai tapasztalattal: számos rendezvényt szervez és részt vesz azokon: Hagyományápoló felvonulások, „Határjárás”, huszáravatás, Hagyományőrző Huszártábor, Nyár Búcsúztató Regruta Verseny, Zászlófelvonás, stb. Rendelkezik a cél eléréséhez szükséges humán erőforrással: 17 tagja és 20 regruta (pártoló t.) van, ebből 23 fő 14-35 éves fiatal, 4 fő a 60 év feletti. A szakmai vezető az Egyesület elnöke,Rózsahegyi Róbert lovas sportedző. A Bandérium parancsnoka Waclawczyk Dariusz huszár őrnagy. A szakmai munkát min.10-15 önkéntes segíti, köztük megtalálhatók, akik alkalmasak a két létrehozandó kisközösség koordinálására. Az Egyesület tevékenységét a Hirling József Lovaspark területén végzi, amely Kiskunhalas Önkorm. tulajdonában és további szervezetek üzemeltetésében van. Területe kb. 4 ha, találhatók rajta istállók, fedeles lovarda, lovaspályák, illetve szabad terület, alkalmas lovas és egyéb rendezvények lebonyolítására. Az Egyesület folyamatosan bérel 5-8 bokszot, egyéb ingatlan/eszköz bérlése esetileg lehetséges. Az Egyesület tulajdona közel húsz éves huszárruhák, 3 ló és kis értékű tárgyi eszközök. A projektre biztosított felsőfokú végzettségű projektmenedzser és pénzügyi vezető. Tervezett az „A” és a „C” tev. megvalósítása. A toborzás, események lebonyolítása, a csatlakozók körének bővítése nem lehetséges megfelelő felszerelés nélkül, így 8 db huszár lovas felszerelés – nyereg, kantár - és 5 db huszár kard beszerzése tervezett („A” választható). Emellett szükséges a rendezvényekhez hangosítás beszerzésEgyesület A Bandérium a lovas pályát, fedeles lovardát, akadályokat bérleti jogviszonyban tudja igénybe venni. Ezért „C” választott tev. csoporton belül a projekt megval.hoz nélkülözhetetlen eszközök bérlése tervezett. A 2 aktív regisztrációval rendelkező kisközösség létrehozása teljesül. A célok illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a jogszabályokhoz, felhíváshoz. A szakmai tartalom magában hordozza a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását, a társadalmi összetartás erősítését, a civil társadalom megerősítését. A közvetlen célcsoport a pályázati felhíváshoz illeszkedően a kiskunhalasi és a Kkhalasi Járásban (kevésbé fejlett r.) élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év felettiek, akiknek életminősége ezáltal javul. A célcsoportok elérése a toborzás és a Cselekvési Terv szerint történik. A célcsoport illeszkedik a helyi igényekhez. Az Egyesület stratégiája egy olyan széles közösségi bázis kiépítése, amely egyrészt a tagjait, támogatóit, másrészt az érdeklődő közönségét képezheti a Bandériumnak, ill. a „nagy öregek” átadhassák tudásukat a fiataloknak. A tevékenységek ehhez illeszkednek. Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységeket és ütemezésüket részletesen a mellékletként csatolt Projekt Bemutatás és Cselekvési Terv tartalmazza. Toborzás, önképzés történik. A tervezett tevékenységek mind hozzájárulnak a számszerűsíthető eredményekhez. A CsT 51 db e/r/p-t tartalmaz, 7530 találkozással. Infokommunikációs akadálymentesítés tervezett. Az Egyesület vállalja esélyegyenlőségi képzés tartását. 7.2. A projekt az 5000 találkozás helyett 7530, vagyis 50 %-kal magasabb értéket vállal. 7.4. 6 db szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást tematikus célterületekhez illeszkedően, a megállapodások csatolva. 7.6. Szerepelünk a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásában.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00603

2021